Uitstap ecologie Kalmthoutse Heide

Uitstap ecologie Kalmthoutse Heide

Op maandag 17 september 2012 zijn wij, 5WeWi samen met de module biologie naar de Kalmthoutse Heide gegaan. We hebben daar ter plekke

Op maandag 17 september 2012 zijn wij, 5WeWi samen met de module biologie naar de Kalmthoutse Heide gegaan. We hebben daar ter plekke een ecologisch onderzoek gedaan: ’s ochtends deden we een abiotisch onderzoek van zoetwaterstalen en een biotisch onderzoek. Daarbij hebben we zoetwaterorganismen gedetermineerd om zo de kwaliteit van het water te bepalen. In de namiddag zijn we gaan wandelen in de Kalmthoutse Heide en stond er ook  een vegatieonderzoek en kadertransect op het programma.

Ik denk dat dit voor iedereen een geslaagde, leuke en leerrijke uitstap was!

Sam De Meyer, 5WeWi