WELKE RICHTINGEN KAN JE VOLGEN?Aanbod

Eerste graad

Tweede graad

Derde graad

Eerste graad (1ste en 2de leerjaar): A-stroom

Eerste leerjaar (1A)

Eindtermen die leerlingen willen voorbereiden op een actieve rol in de samenleving kan je niet realiseren met klassikaal onderwijs alleen. Je moet dan niet alleen theorie doorgeven maar ook vaardigheden inoefenen en oplossingsmethodes leren gebruiken. Nog meer dan vroeger zullen de leerkrachten gebruik maken van verschillende werkvormen in hun lessen. Klassikale lessen, oefensessies, opzoekopdrachten, groepswerken, labolessen, eigen presentaties, korte papers, creatieve opdrachten, begeleid zelfstandig werk,…. Alles zal aan bod komen om onze leerlingen te laten groeien tot sterke leerders.

Wij hebben alle vakken van het eerste leerjaar gegroepeerd in vijf clusters. De namen van deze clusters laten zien wat we in elke cluster willen realiseren:

 • Cluster Taal, communicatie en cultuur: leerlingen leren communiceren in het Nederlands en in moderne vreemde talen, analoog en digitaal. We scherpen hun leervaardigheid, hun nieuwsgierigheid en hun kritische zin aan zodat zij vaardig worden in het verwerven van nieuwe en correcte kennis. We maken hen bewust van de historische en culturele context van taal en leren hen hoe ze taal kunnen gebruiken om zich uit te drukken.
 • Cluster Mens en wereld: leerlingen leren hoe het samenleven van mensen bepaald wordt door de tijd en de ruimte waarin zij leven. Uit de kennis van de samenlevingen uit het verleden en die in andere landen leren zij hoe zij vandaag als jonge burger kunnen functioneren in onze snel veranderende, veeleisende, complexe en diverse maatschappij.
 • Cluster STEM: leerlingen ontdekken dat zij met de methodes van de wiskunde en de wetten van de natuurwetenschappen oplossingen kunnen bedenken en uitvoeren voor praktische problemen die zij in hun dagelijks leven meemaken. Zij leren denkend onderzoeken en experimenteren.
 • Cluster Sport en gezondheid: leerlingen ervaren het plezier en belang van beweging. Ze bouwen een fysiek actieve en gezonde levensstijl op en koppelen aangeleerde kennis over en inzicht in gezondheidsbevorderend gedrag toe in hun eigen keuzes.
 • Cluster Verkennen en kiezen: leerlingen van de eerste graad leren zichzelf, hun talenten en hun mogelijkheden kennen en ontwikkelen keuzevaardigheden. Zij leren de structuur van het secundair onderwijs kennen en de toekomstmogelijkheden die elke studierichting biedt.

Binnen elke cluster zijn een aantal vakken ondergebracht en spreken de betrokken leerkrachten af welke vakoverschrijdende (transversale) eindtermen in hun lessen structureel aan bod zullen komen. Dat betekent dat die eindtermen ook in die clusters geëvalueerd worden. Dit betekent niet dat die eindtermen exclusief in die cluster aan bod komen; mogelijk worden ze ook in andere clusters behandeld.

In de cluster “verkennen en kiezen” maken leerlingen in de eerste periode van het schooljaar door middel van een rotatiesysteem kennis met alle verschillende modules. In de tweede periode kiest elke leerling één of twee modules uit onderstaande lijst:

 • De wereld rond
 • Kunst
 • Literatuur
 • Mens & maatschappij
 • Muziek
 • Sport
 • STEM 1
 • STEM 2
 • Wetenschappen
 • Antieke cultuur
 • Latijn (doorlopende module)

In de weken dat er geen modules doorgaan, organiseren we voor de leerlingen leerlingencontacten, vakinhoudelijke remediëring en/of verdieping, vakoverschrijdende projecten en examenvoorbereiding.

Als de ontwikkeling van elke leerling tot gezonde en zelfbewuste volwassene het einddoel van ons onderwijs is dan moeten wij rekening houden met het leertempo van elke leerling. Niet alle leerlingen leren even snel en op dezelfde manier. Wij lossen dat voor het merendeel van de leerlingen op door verschillende werkvormen te gebruiken. Maar sommige leerlingen hebben op bepaalde momenten net iets meer aandacht nodig, wat extra hulp of nood aan bijkomende uitdaging voor taal of wiskunde, of wat meer of minder tijd om bepaalde basisbegrippen te verwerven.

Daarom maken wij in de clusters “taal, communicatie en cultuur” en “STEM” structureel plaats voor differentiatie.

Voor wie deze uitbreiding, verdieping of remediëring niet volstaat, bestaat de mogelijkheid om in de tweede en/of derde periode op eigen vraag of op advies van de klassenraad, een differentiatiemodule te volgen. Als een leerling geen Latijn volgt, kiest hij of zij daarnaast nog één module uit de gewone lijst.

Differentiatiemodules zijn:

 • Leer-taalatelier
 • Vakinhoudelijke remediëring talen of wiskunde

Voor wie nood heeft aan uitbreiding, is er ook het project ‘Wijze Weters‘.

Bekijk de lessentabellen voor het eerste jaar.

Tweede leerjaar (2A)

 • Basisoptie Klassieke talen
 • Basisoptie Moderne talen en Wetenschappen
 • Basisoptie Economie & Organisatie
 • Basisoptie Maatschappij & Welzijn

Bekijk de lessentabellen voor het tweede leerjaar.

Tweede graad (3de en 4de leerjaar)

finaliteit doorstroom

 • Economische wetenschappen
 • Humane wetenschappen
 • Latijn
 • Moderne talen
 • Natuurwetenschappen

Bekijk de lessentabellen voor het derde en het vierde leerjaar (schooljaar 2023-2024).

Hier kan u de lessentabel voor het vierde jaar, schooljaar 2024-2025 raadplegen.

Derde graad (5de leerjaar)

Derde graad (6de leerjaar)

doorstroomfinaliteit

doorstroomfinaliteit

 • Economie – Moderne talen
 • Economie – Wiskunde
 • Humane wetenschappen
 • Latijn – Moderne talen
 • Latijn – Wetenschappen
 • Latijn – Wiskunde
 • Moderne talen
 • Moderne talen – Wetenschappen
 • Wetenschappen – Wiskunde
 • Economie – Moderne talen
 • Economie – Wetenschappen
 • Economie – Wiskunde
 • Humane wetenschappen – Talen
 • Humane wetenschappen – Wetenschappen
 • Latijn – Moderne talen
 • Latijn – Wetenschappen
 • Latijn – Wiskunde
 • Moderne talen – Wetenschappen
 • Wetenschappen – Wiskunde

Bekijk de lessentabellen voor het vijfde en het zesde leerjaar (schooljaar 2023-2024).

Hier kan u de lessentabel voor het zesde jaar, schooljaar 2024-2025 raadplegen.