WELKE RICHTINGEN KAN JE VOLGEN?Aanbod

Eerste graad

Tweede graad

Derde graad

Eerste graad (1ste en 2de jaar): A-stroom

Eerste jaar (1A)

Eindtermen die leerlingen willen voorbereiden op een actieve rol in de samenleving kan je niet realiseren met klassikaal onderwijs alleen. Je moet dan niet alleen theorie doorgeven maar ook vaardigheden inoefenen en oplossingsmethodes leren gebruiken. Nog meer dan vroeger zullen de leerkrachten gebruik maken van verschillende werkvormen in hun lessen. Klassikale lessen, oefensessies, opzoekopdrachten, groepswerken, labolessen, eigen presentaties, korte papers, creatieve opdrachten, begeleid zelfstandig werk,…. Alles zal aan bod komen om onze leerlingen te laten groeien tot sterke leerders.

Wij hebben alle vakken van het eerste leerjaar gegroepeerd in vijf clusters. De namen van deze clusters laten zien wat we in elke cluster willen realiseren:

 • Cluster Taal, communicatie en cultuur: leerlingen leren communiceren in het Nederlands en in moderne vreemde talen, analoog en digitaal. We scherpen hun leervaardigheid, hun nieuwsgierigheid en hun kritische zin aan zodat zij vaardig worden in het verwerven van nieuwe en correcte kennis. We maken hen bewust van de historische en culturele context van taal en leren hen hoe ze taal kunnen gebruiken om zich uit te drukken.
 • Cluster Mens en wereld: leerlingen leren hoe het samenleven van mensen bepaald wordt door de tijd en de ruimte waarin zij leven. Uit de kennis van de samenlevingen uit het verleden en die in andere landen leren zij hoe zij vandaag als jonge burger kunnen functioneren in onze snel veranderende, veeleisende, complexe en diverse maatschappij.
 • Cluster STEM: leerlingen ontdekken dat zij met de methodes van de wiskunde en de wetten van de natuurwetenschappen oplossingen kunnen bedenken en uitvoeren voor praktische problemen die zij in hun dagelijks leven meemaken. Zij leren denkend onderzoeken en experimenteren.
 • Cluster Sport en gezondheid: leerlingen ervaren het plezier en belang van beweging. Ze bouwen een fysiek actieve en gezonde levensstijl op en koppelen aangeleerde kennis over en inzicht in gezondheidsbevorderend gedrag toe in hun eigen keuzes.
 • Cluster Verkennen en kiezen: leerlingen van de eerste graad leren zichzelf, hun talenten en hun mogelijkheden kennen en ontwikkelen keuzevaardigheden. Zij leren de structuur van het secundair onderwijs kennen en de toekomstmogelijkheden die elke studierichting biedt.

Binnen elke cluster zijn een aantal vakken ondergebracht en spreken de betrokken leerkrachten af welke vakoverschrijdende (transversale) eindtermen in hun lessen structureel aan bod zullen komen. Dat betekent dat die eindtermen ook in die clusters geëvalueerd worden. Dit betekent niet dat die eindtermen exclusief in die cluster aan bod komen; mogelijk worden ze ook in andere clusters behandeld.

In de cluster “verkennen en kiezen” maken leerlingen in de eerste periode van het schooljaar door middel van een rotatiesysteem kennis met alle verschillende modules. In de tweede periode kiest elke leerling één of twee modules uit onderstaande lijst:

 • WISTEC
 • Kunst
 • Sport
 • Muziek
 • Literatuur
 • Samen de wereld rond in 1 schooljaar
 • antieke cultuur
 • natuurwetenschappen

Deze lijst is nog niet definitief voor het schooljaar 2021-2022, maar wordt tegen het begin van het schooljaar vervolledigd.

In de weken dat er geen modules doorgaan, organiseren we voor de leerlingen leerlingencontacten, vakinhoudelijke remediëring en/of verdieping, vakoverschrijdende projecten en examenvoorbereiding.

Als de ontwikkeling van elke leerling tot gezonde en zelfbewuste volwassene het einddoel van ons onderwijs is dan moeten wij rekening houden met het leertempo van elke leerling. Niet alle leerlingen leren even snel en op dezelfde manier. Wij lossen dat voor het merendeel van de leerlingen op door verschillende werkvormen te gebruiken. Maar sommige leerlingen hebben op bepaalde momenten net iets meer aandacht nodig, wat extra hulp of nood aan bijkomende uitdaging voor taal of wiskunde, of wat meer of minder tijd om bepaalde basisbegrippen te verwerven.

Daarom maken wij in de clusters “taal, communicatie en cultuur” en “STEM” structureel plaats voor differentiatie.

Voor wie deze uitbreiding, verdieping of remediëring niet volstaat, bestaat de mogelijkheid om in de tweede en/of derde periode op eigen vraag of op advies van de klassenraad, een differentiatiemodule te volgen. Als een leerling geen Latijn volgt, kiest hij of zij daarnaast nog één module uit de gewone lijst.

Differentiatiemodules zijn:

 • Taalatelier
 • Leeratelier
 • Vakinhoudelijke remediëring talen of wiskunde
 • Verdieping en uitbreiding

Bekijk de lessentabellen voor het eerste jaar.

In het eerste jaar worden 4 lesuren per week besteed aan modules. Een overzicht van deze modules kan je hier vinden.

Tweede jaar

 • Basisoptie Klassieke talen
 • Basisoptie Moderne talen en wetenschappen
 • Basisoptie Economie en organisatie (vanaf 2021-2022)
 • Basisoptie Maatschappij en welzijn (vanaf 2021-2022)

Bekijk de lessentabellen voor het tweede leerjaar.

Tweede graad (3de en 4de jaar)

Derde jaar: finaliteit doorstroom

 • Economische wetenschappen
 • Humane wetenschappen
 • Latijn
 • Moderne talen
 • Natuurwetenschappen

Bekijk de lessentabellen voor het derde leerjaar (vanaf 2021-2022).

Vierde jaar: ASO

 • Latijn met extra wetenschappen
 • Latijn met extra talen
 • Economie met extra wetenschappen
 • Economie met extra talen
 • Wetenschappen met extra wetenschappen
 • Wetenschappen met extra talen
 • Humane wetenschappen met extra wetenschappen
 • Humane wetenschappen met extra talen

Bekijk de lessentabellen voor het vierde leerjaar (2021-2022).

Bekijk de lessentabellen voor het vierde leerjaar (vanaf 2022-2023).

Derde graad (5de en 6de jaar): ASO

 • Latijn – Wiskunde
 • Latijn – Wetenschappen
 • Latijn – Moderne talen
 • Economie – Wiskunde
 • Economie – Wetenschappen
 • Economie – Moderne talen
 • Wetenschappen – Wiskunde
 • Moderne talen – Wetenschappen
 • Humane wetenschappen, optie talen
 • Humane wetenschappen, optie wetenschappen
 • Wetenschappen - Wiskunde
  Wetenschappen - Wiskunde
 • Economie - Moderne talen
  Economie - Moderne talen
 • Economie - Wiskunde
  Economie - Wiskunde
 • Latijn - Wetenschappen
  Latijn - Wetenschappen
 • Moderne talen - Wetenschappen
  Moderne talen - Wetenschappen
 • Humane Wetenschappen, optie wetenschappen
  Humane Wetenschappen, optie wetenschappen
 • Humane wetenschappen, optie talen
  Humane wetenschappen, optie talen
 • Latijn - Wiskunde
  Latijn - Wiskunde
1/4

Bekijk de lessentabellen voor het vijfde en zesde leerjaar.

Bekijk de seminaries voor het vijfde en zesde leerjaar.