Peer Mediation-weekend

Peer Mediation-weekend

De nieuwe lichting peer mediators is op weekend om zich klaar te stomen voor het volgende schooljaar.

Een aantal van onze leerlingen zetten zich belangeloos in om andere leerlingen te helpen. Het project heet Peer Mediation. Leerlingen van het 4de jaar krijgen een cursus, om in het 5de en 6de jaar te kunnen bemiddelen in (kleine) ruzies tussen leerlingen uit het 1ste en 2de jaar. Tijdens die cursus krijgen ze heel wat vaardigheden mee om de jongere leerlingen te begeleiden. Ze krijgen inzicht in conflictsituaties en leren hoe ermee om te gaan. Een goed luistervermogen is daarbij van essentieel belang. Op het weekend wordt er ook intensief gewerkt om zichzelf en anderen beter te leren begrijpen.