Verslag bezoek UZA

Doel: Bekijken en onderzoeken hoe een klinisch labo werkt, wat ze er doen en hoe ze dit doen.

Hypothese: Ik vermoed dat er verschillende afdelingen zullen zijn die elk hun eigen onderzoek hebben. Ik denk ook dat er verschillende technieken zullen zijn om de uitgevoerde proeven sneller en vlotter te laten verlopen.

Werkwijze: de groep wordt in 2 groepen van 11 man verdeeld. De ene groep bekijkt eerst het hoofdlabo van de kliniek samen met het bloedonderzoek, de andere groep bekijkt eerst de nierdialyse. Ik zit in de groep die eerst het hoofdlabo bezoekt.

Waarnemingen: Door een kleine doolhof van gangen komen we in het klinisch labo. Zonder de juiste papieren kom je er niet in, gelukkig maakten ze voor ons deze keer een uitzondering. Het labo zelf is heel groot (ongeveer 6 maal ons klaslokaal), en er bevindt zich hooggeavanceerde technologie. Bijna alles wordt bestuurd door computers en gaat automatisch. Eerst  bekijken we een uniek project van het UZA zelf: een robot-machine die stalen analyseert en automatisch doorstuurt naar de juiste afdeling voor verdere behandeling. Het project is nog niet af, de machine werkt wel, maar niet correct.
vervolgens zijn we naar het biomicroscopie labo gegaan waar het bloed onderzocht wordt op bacteriën, virussen,… Dit labo is veel minder geautomatiseerd. Men werkt zo goed als zonder computers en robots, alles wordt met de hand gedaan. In het labo is het warm en er hangt een muffe geur. De vrouw die ons rondleidde toonde ons hoe ze de bacteriën op het bloed kweken en aan de hand van kleur en vorm kunnen zien om welke bacterie het gaat. Wij hebben een gelijkaardig labo gedaan in het 3e jaar.
Nadien zijn we naar de nierdialyse gegaan, een afdeling waar patiënten terecht kunnen wanneer een nier het begeven heeft, ook wel nierfalen genoemd. Nierdialyse is dus het vervangen van de natuurlijke nier door een kunstnier. Nierfalen wordt veroorzaakt door: een tekort aan ijzer, een vernauwing van de bloedvaten, infecties aan de nier, een tumor en nierkisten. Er zijn 3 vormen van nierdialyse:
-acute dialyse: Dit komt voor wanneer nierfalen veroorzaakt wordt door een ongeluk. Men vervangt de niet werkende nier door een kunstnier (maar dit is uitwendig), of door een niertransplantatie.
-chronische dialyse: Dit is wanneer het nierfalen nog niet fataal is: men kan de patiënt er terug bonvenop helpen dmv. een dieet, pillen,…
-terminale dialyse: Dit komt voor wanneer nier gewoonweg stopt met werken. Ook in dit geval is een kunstnier of niertransplantatie noodzakelijk.

Wanneer je nierfalen hebt moet je om de enkele dagen naar het ziekenhuis om je bloed te laten filteren door een kunstnier. Plassen doe je nog amper, en je mag ook amper drinken.

We zijn nog even gaan praten met enkele nierpatiënten, wat zeer leerrijk was. We hebben vooral geleerd dat je veel moet drinken om nierfalen te voorkomen

Besluit: Het was een leerrijke dag in het UZA, we hebben vooral veel geleerd over de nierdialyse, maar ook over het systeem achter het klinisch labo. Naar mijn mening is het toch niet zo leuk om er te werken, want de sfeer onder de mensen is er alles behalve goed. Er zijn inderdaad meerdere afdelingen die elk hun eigen taak en functie hebben, zoals ik vermoedde. Ook de technologie neemt veel van het werk over, maar dat er verschillende robots en machines waren waardoor bijna alles geautomatiseerd gaat had ik niet verwacht.
De uitstap is zeker voor herhaling vatbaar!

Joris Demetsenaere, 4WW