Tagstaking

Staking 15/12

15 december is een gewone lesdag op onze school. Die dag gaan er geen examens of andere evaluatie-activiteiten door.