Tagonderzoekscompetenties

Onderzoekscompetenties

Alle zesdejaars moeten een onderzoek uitvoeren in het kader van de onderzoekscompetenties. Dit is iets wat vergelijkbaar is met de