Taginschrijvingen

Infoavond

Onze refter zat goed vol voor onze infoavond. Veel ouders en toekomstige leerlingen kwamen luisteren naar de voorstelling van onze