Tagfuif

Promfuif

Promfuif

Vorige vrijdag organiseerden de leerlingen uit het vierde jaar de jaarlijkste Promfuif voor de eerste graad.

De promnight

Dit jaar organiseerden het 4de en het 6de jaar een promnight voor de leerlingen van het eerste tot het derde