Start opleiding Peer Mediation

Ook dit jaar starten we weer met het opleiden van enkele leerlingen uit het vierde jaar. Zij worden opgeleid tot Peer Mediators. Tijdens de opleiding leren zij hoe ze in conflicten kunnen bemiddelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zij in het vijfde en zesde jaar bemiddelen in kleine conflictjes tussen leerlingen uit de middenschool. Het doel van deze werking is het welbevinden van onze jongeren te verhogen en de oudste leerlingen laten groeien in verantwoordelijkheid en inzicht in menselijk handelen.