Staking 15/12

15 december is een gewone lesdag op onze school. Die dag gaan er geen examens of andere evaluatie-activiteiten door.

15 december is een gewone lesdag op onze school. Die dag gaan er geen examens of andere evaluatie-activiteiten door.
Omwille van de aangekondigde nationale staking kan het evenwel gebeuren dat niet alle lessen volgens het normale lesrooster zullen plaatsvinden. De school zal echter wel geopend zijn en wij voorzien opvang voor onze leerlingen op de lesuren van hun gewone lesrooster en in overeenstemming met onze regels i.v.m. het vroeger verlaten van de school bij afwezigheid van een leerkracht.