Slinkachu achterna

De leerlingen van 1A en 1B moesten uit fimo-klei figuren maken naar het voorbeeld van Slinkachu.

De leerlingen van 1A en 1B moesten uit fimo-klei (= een soort plasticine, die je kan
bakken) 2 figuren maken naar het voorbeeld van Slinkachu. Ze mochten gebruik maken van bestaande of zelfgemaakte attributen. Zodat de uit te beelden situatie verduidelijkt werd. De figuren moesten wel iets met elkaar te maken hebben, bijvoorbeeld een
superheld in combinatie met een monster. Uiteindelijk plaatsten ze hun figuren in een geschikte omgeving, binnen de schoolmuren. En dan mochten ze aan de slag gaan met hun smartphone.

Ziehier enkele resultaten…