Peters en meters

Vorige woensdag maakten onze eerstejaars kennis met hun peters en meters. Zij zullen hen met raad en daad bijstaan.

Elke klas uit het eerste jaar heeft 4 peters en meters gekregen. De eerstejaars kunnen bij hen terecht met allerlei vragen. Af en toe zullen er momenten georganiseerd worden waarop ze samen gaan zitten, om bijvoorbeeld de examenperiode te bespreken.

Vorige woensdag konden ze elkaar beter leren kennen door samen te werken in allerlei activiteiten.