Oproep kandidaten schoolraad en raad van bestuur

Participatie vinden we belangrijk!

In onze schoolraad

Participatie vinden we belangrijk in het GO!. Daarom maken we school, samen met onze leerlingen, ouders, cursisten, personeelsleden, directies en andere betrokkenen. Ieder van hen wordt vertegenwoordigd in de schoolraad. Voor de nieuwe mandaatsperiode (van 1 april 2021 tot eind maart 2025) zijn we op zoek naar gecoöpteerden in de schoolraden van onze scholen. 

Bekijk de volledige oproep >>

In onze raad van bestuur

Onze raad van bestuur is de regionale inrichtende macht van onze scholengroep. Hij is bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het materieel en financieel beleid met betrekking tot de organisatie van het GO! in onze regio. De raad van bestuur bestaat uit zes rechtstreeks verkozen leden en drie leden die via coöptatie uit verschillende sociale en economische milieus worden voorgedragen door het college van directeurs. Er kwam een plaats vrij voor een gecoöpteerd lid, daarom zijn we op zoek naar een nieuwe kandidaat.

Bekijk de volledige oproep >>