Open dankbrief

Inclusie in het onderwijs. Het kan!

Open dankbrief

Op 3 september schreef Gunter Verheyen een open dankbrief aan onze school. Die brief kan u hier nalezen.

We doen steeds ons best om alle leerlingen zoveel mogelijk kansen te geven om zich te ontwikkelen. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk, maar we zoeken oplossingen waar mogelijk.
Het doet ons deugd uw blog te lezen en hopen dat uw zoon nog lang op onze school kan blijven.