Onze school wordt hart-vriendelijk

Binnenkort wordt er een openbare AED geïnstalleerd aan onze sporthal.

AED

Een plotse hartstilstand is één van de grootste doodsoorzaken wereldwijd. Willen we de overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Elke seconde telt.
Een “Automatische Externe Defibrillator” (AED) kan dan het verschil maken.
Zo’n toestel geeft een elektrische schok aan het hart bij een levensbedreigende situatie. Het kan door iedereen gebruikt worden.

VZW HeartSaver

De vzw HeartSaver werkt samen met gemeenten, scholen, sportfederaties, apotheken en bedrijven om defibrillatoren te installeren op openbaar toegankelijke plaatsen. De vzw wil meer dan 10.000 extra  AED’s installeren die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor het publiek.

Onze school wil hier graag aan bijdragen. Dankzij de vzw HeartSaver, en met de steun van sponsors, zal er binnenkort een AED beschikbaar zijn aan de de sporthal. Deze AED zal toegankelijk zijn voor de school, de sportclubs die in onze sporthal sporten én de hele buurt.