Dreams, hopes and desires

De leerlingen van het vijfde jaar hingen de school vrijdag vol met briefjes waarop iedereen wensen en dromen kon achterlaten.

Op 23 oktober werd de school overgenomen door de vijfdejaarsstudenten Moderne Talen. Overal in de school plakten ze briefjes met daarop uitspraken als ‘Before I die, I want to..’, ‘When I’m all grown up, I…’ en ‘I wish this were…’. De briefjes mochten door leerkrachten en andere leerlingen aangevuld worden met de eigen verlangens, verwachtingen of angsten.

Het betrof een talig kunstproject voor het vak Engels geïnspireerd op het werk van de Amerikaanse kunstenares Candy Chang, die de publieke ruimte als kunstobject gebruikt, omdat ze van mening is dat kunst thuishoort onder de mensen en niet in een museum. Bovendien probeert ze op die manier een band te scheppen tussen mensen die elkaar anders voorbij zouden lopen in een verstedelijkte publieke omgeving. De publieke ruimte moet net de gemeenschapszin versterken, niet mensen van elkaar isoleren… Meer info over haar werk vindt u op www.candychang.com.