Corona-updates

Volg hier de laatste stand van zaken. (update 30-03-2020)

30-03-2020

Afgelopen vrijdag besliste de Nationale Veiligheidsraad om de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, te verlengen tot 19 april. Daarnaast geeft men nu al aan dat een verlenging met nog eens twee weken (tot 3 mei) mogelijk is. Voor de scholen brengt dit helaas niet de duidelijkheid waar alle leerlingen, ouders en leerkrachten op zitten te wachten. We zullen pas in de loop van de paasvakantie weten of we de lessen op 20 april mogen hervatten.

Wij zitten uiteraard niet stil en werken hard aan de voorbereiding van verschillende scenario’s. We zouden blij zijn als we na de paasvakantie onze leerlingen terug op school zouden kunnen zien, maar zullen er tegelijk voor zorgen dat we klaar zijn om na de paasvakantie via afstandsonderwijs verder te werken.

Voor de komende week betekent de beslissing van de Veiligheidsraad dat er niets verandert.

Laptops

Het is belangrijk dat al onze leerlingen maximaal gebruik kunnen maken van afstandsleren om te voorkomen dat ze achterop raken, zeker als de lessen na de paasvakantie nog niet hervat zouden kunnen worden en we ook nieuwe leerstof via afstandsleren zullen aanbieden. Wie thuis geen pc of laptop ter beschikking heeft om schoolwerk te kunnen maken, vragen wij met aandrang om heel snel contact op te nemen met de school.

Paasvakantie

De afgelopen weken zijn voor iedereen een spannende en stresserende periode geweest en de onzekerheid over het verdere verloop van het schooljaar maakt dat dit mogelijk nog niet meteen verandert. We willen al onze leerlingen dan ook aanraden om de paasvakantie echt vakantie te laten zijn en de tijd te nemen om uit te rusten en even afstand te nemen van schoolwerk. Onze leerkrachten zullen in de paasvakantie dan ook geen nieuwe taken en opdrachten opgeven en er zullen ook geen Smartschool Live-sessies doorgaan.

Examenperiode – einde schooljaar

We krijgen begrijpelijk heel veel vragen van leerlingen en ouders over het verloop van de laatste maanden van het schooljaar, de examens en de deliberaties. Momenteel is het jammer genoeg nog onmogelijk om daar definitieve informatie over te kunnen geven – ook wij moeten wachten op richtlijnen vanuit de overheid en het GO! We garanderen wel dat we, hoe het schooljaar verder ook zal verlopen, op zoek zullen gaan naar een oplossing die de slaagkansen van onze leerlingen niet in het gedrang brengt en we er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen hun schoolcarrière volgend schooljaar in een nieuw leerjaar zullen kunnen verderzetten.

24-03-2020

Opvang tijdens de paasvakantie

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de Vlaamse regering beslist dat alle vakantiekampen en jeugdwerking in de paasvakantie niet doorgaan. Ouders die in cruciale sectoren (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid en de distributie) tewerk gesteld zijn hebben daardoor mogelijk tijdens de paasvakantie geen opvang.

Stad Antwerpen wil hiervoor een oplossing uitwerken. Daarom is het nodig om goed te weten hoe groot de vraag is naar noodopvang in de paasvakantie. Via het formulier op https://cutt.ly/noodopvangpasen kan u aangeven of en wanneer u opvang voor uw kind(eren) nodig hebt tijdens de paasvakantie. Gelieve het formulier zo snel mogelijk in te vullen.

De stad verzamelt alle antwoorden en zal tussen maandag 30/03 en vrijdag 03/04 met u contact opnemen.

Alvast bedankt!

23-03-2020

Opvang

Op het vlak van opvang verandert er niets. Het advies is nog steeds om kinderen zo veel mogelijk thuis te laten, maar wij blijven op school opvang garanderen voor gezonde kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen en voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie, en dit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00u tot 15.00u en op woensdag van 9.00u tot 12.00u. Zieke kinderen blijven thuis.

Taken en opdrachten

Ook deze week zullen leerkrachten via Smartschool taken en opdrachten voorzien waaraan leerlingen kunnen werken. De werkwijze via het vaknieuws en de weekoverzichten blijft behouden. We sturen het weekoverzicht op maandagmiddag door en brengen hier doorheen de week geen wijzigingen meer in aan – op deze manier blijft het voor de leerlingen overzicht bewaard van waar ze doorheen de week aan kunnen werken.

We adviseren onze leerlingen om de aangeboden taken en opdrachten zo veel mogelijk te maken om het schoolse ritme niet te verliezen en de leerstof in te oefenen, maar weten zeer goed dat dat om allerlei redenen niet makkelijk is en hebben er begrip voor als dit niet lukt. De taken en opdrachten die leerkrachten in deze periode geven, tellen niet mee voor evaluatie. Huistaken en opdrachten die al voor de schorsing van de lessen opgegeven waren, maar een deadline hebben in deze periode of na de paasvakantie (vb. boekbesprekingen, onderzoekscompetenties, portfolio’s,…), worden wel geëvalueerd.

Rapport dagelijks werk 4

Onze leerlingen zullen op 30 april geen vierde dagelijks werkrapport krijgen. De cijfers die uw kind tot nu toe voor deze periode behaalde, zullen verrekend worden in zijn/haar totaalcijfer voor dagelijks werk en in het periodecijfer voor periode 5.

GWP’s en projectweken

We houden er ernstig rekening mee dat de GWP’s naar Italië (vertrek op 1 mei), Engeland en Parijs (allebei vertrek op 4 mei) jammer genoeg niet zullen kunnen doorgaan. We bekijken in overleg met de centrale diensten van de scholengroep hoe we de financiële verliezen zo veel mogelijk kunnen beperken.

Gratis internettoegang via Telenet Wi-Free

Voor leerlingen die thuis geen of beperkte internettoegang hebben, deelt Telenet vouchers uit waarmee ze kunnen connecteren op het Wi-Free-signaal. Als u graag zo’n voucher ontvangt, neem dan contact op met de school (via Smartschool, mail of telefonisch).

16-03-2020

Vanaf vandaag zijn de lessen geschorst. Er wordt door de school opvang georganiseerd, zoals we vrijdag reeds communiceerden, van 9.00u tot 15.00u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en van 9.00u tot 12.00u op woensdag. De school zal geopend zijn van 8.00u tot 16.00u (op woensdag tot 13.00u). Tussen 8.00u en 9.00u en 15.00u en 16.00u kunnen de kinderen terecht in de overdekte speelplaats of buiten op de speelplaats.

We openen vanaf morgen ook het OLC voor leerlingen die thuis niet over de mogelijkheid beschikken om aan digitale taken en opdrachten te werken. Het OLC zal voor maximaal 15 leerlingen tegelijk toegankelijk zijn om te kunnen voldoen aan de richtlijnen inzake hygiëne, afstand en ventilatie.

Schorsing van de lessen wil niet zeggen dat leerlingen niets te doen hebben in deze periode. Leerkrachten voorzien taken en opdrachten waar leerlingen aan kunnen werken. Het is belangrijk dat het schoolse ritme behouden blijft. Alle informatie over de taken en opdrachten waar leerlingen aan kunnen werken, vindt u op Smartschool bij het vaknieuws per vak.

13-03-2020

De overheid besliste zonet om vanaf morgen om middernacht de lessen in alle scholen op te schorten. Dit betekent dat de lessen morgen nog doorgaan volgens het normale lesrooster en ook de terugkeer van de leerlingen van 1 en 2 van hun GWP’s zal gebeuren zoals eerder gecommuniceerd.

Vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april zullen we opvang voorzien. We bekijken morgen in de loop van de dag hoe we dit praktisch zullen organiseren en houden u via Smartschool op de hoogte.

11-03-2020

We vinden het ontzettend jammer, maar ook onze opendeuravond op vrijdag 20 maart gaat helaas niet door. We volgen hiermee de richtlijnen van de overheid rond het coronavirus.

Uitstel betekent echter geen afstel, en wel in tegendeel! We werken keihard om jullie op 20 maart een virtueel alternatief te kunnen bieden en jullie vanuit je virusvrije zetel kennis te laten maken met onze school. Daarnaast zoeken we snel een nieuwe datum om jullie in levende lijve te kunnen ontvangen.

Meer info volgt snel!