Corona-updates

Blog schooljaar 2019-2020

28-05-2020

Volgende week zullen we onze 2de en 4de jaars ook opnieuw op school verwelkomen. Zij krijgen van 2 juni tem 24 juni een of twee halve dagen per week op school les volgens een aangepast rooster per contactbubbel van maximaal 14 leerlingen.

Voor het 1ste, 3de en 5de jaar werd beslist dat zij verder les zullen krijgen in afstandsonderwijs tot en met dinsdag 23 juni. Om het schooljaar af te sluiten, nodigen we hen 1 moment uit in groep. De precieze data en uurregeling hiervan bezorgen we u begin volgende week.

Voor de leerlingen van het 1ste en het 3de jaar voorzien we ook tijd voor een leerlingcontact op school. Het leerlingcontact is een persoonlijk gesprek tussen de leerling en een leerkracht. We zullen in deze gesprekken peilen naar het welbevinden van de leerling. We maken tijd maken om te luisteren naar bekommernissen en kijken met hen naar volgend schooljaar. Voor de leerlingen van het 5de jaar is er geen leerlingcontact. Zij kunnen na het uitreiken van de eindrapporten uitgenodigd worden voor een OLB-gesprek met een leerkracht op school.

Algemene veiligheidsafspraken blijven van kracht. Leerlingen en leerkracht houden steeds 1,5m afstand. Mondmaskers blijven verplicht in de schoolgebouwen, op de speelplaats is het niet verplicht. Leerkrachten geven les met mondmasker of faceshield.

Specifieke schoolafspraken zijn per brief naar de ouders gestuurd.

20-05-2020

We hebben een pittige periode van preteaching achter de rug: sinds de paasvakantie bieden onze leerkrachten nieuwe leerstof aan tijdens het afstandsonderwijs en we zijn heel trots op de manier waarop onze leerlingen hier in moeilijke omstandigheden mee aan de slag zijn gegaan!

Afgelopen vrijdag hebben we onze zesdejaars opnieuw verwelkomd op school. Het was vreemd, met mondmaskers, social distance en in kleine groepjes, maar het deed tegelijk zichtbaar deugd om elkaar terug te zien. Maandag en dinsdag zijn de lessen opnieuw gestart en zijn we begonnen met het hernemen van de leerstof uit de preteaching. Onze evaluatie van de heropstart is alvast positief!

We wachten op de beslissing van de overheid ivm de eventuele heropstart van bijkomende leerjaren. Momenteel hebben we hier zelf nog geen informatie over, maar zodra we hier meer over weten, informeren we jullie.

18-05-2020

Aanpassingen inschrijvingen

Belangrijke wijzigingen wegens het opschorten van de fysieke inschrijvingen op school!
Voor 1A  is de digitale aanmeldperiode afgelopen. De leerlingen die zich aangemeld hebben en een ticket hebben gekregen, worden nu telefonisch gecontacteerd om zich in te schrijven.
Leerlingen voor 1A  die zich niet aangemeld hebben of die geen ticket gekregen hebben van hun school naar keuze, kunnen zich vanaf maandag 18 mei om 9 uur opnieuw aanmelden  via de website https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/. We hebben momenteel geen vrije plaatsen op onze school. Als u zich aanmeldt, komt u automatisch op de wachtlijst.  De aanmeldingen voor onze wachtlijst verlopen in chronologische volgorde. Wie eerst klikt heeft eerst plaats op de wachtlijst. We contacteren u indien uw zoon/dochter kan ingeschreven worden in onze school.

Inschrijven voor alle andere leerjaren kan vanaf 18 mei 2020. U vult daarvoor dit formulier in.

6-05-2020

Gisterenavond werd er naar alle ouders een brief gestuurd met info over de evaluatie en deliberatie, en aanpassingen aan het schoolreglement. Hieronder staat de algemene info kort samengevat. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen we graag naar de brieven die via Smartschool verstuurd zijn.

Heropstart

Over de praktische richtlijnen i.v.m. de heropstart, het lessenrooster en de geldende veiligheidsmaatregelen en –afspraken informeren wij u zodra we de risico-analyse afgerond is en we van de overheid groen licht krijgen om de lessen effectief opnieuw op te starten.

Meer info per leerjaar vinden in de brieven.

Evaluatie en deliberatie

We kiezen ervoor om de onderwijstijd optimaal te benutten en de leerlingen waar mogelijk te beoordelen op basis van permanente evaluatie. Er wordt rekening gehouden met de resultaten van de examens die al in december zijn afgelegd, het dagelijks werk dat verricht is in de maanden en weken voor 16 maart 2020 en voor de leerjaren waarvoor dit van toepassing zal zijn, met het dagelijks werk uit de periode tussen de herneming van de fysieke lessen en het einde van het schooljaar. Ook de leervorderingen die in de periode van preteaching zijn gemaakt, kunnen worden meegenomen in de beoordeling, maar alleen als een positief element. De deliberatiecriteria die werden vooropgesteld, vervallen.

Deliberatie

Wij organiseren de deliberaties zo dat alle leerlingen uiterlijk op 30 juni 2020 hun resultaat kennen. Wij nemen de nodige tijd om te delibereren omdat wij dat ook grondig willen doen. In deze omstandigheden is het nog meer dan anders belangrijk om naar alle gegevens te kijken van het ganse schooljaar. Het grootste deel van het schooljaar is normaal verlopen en daar hebben de leerlingen al getoond wat ze waard zijn. De resultaten van afstandsleren en pre-teaching kunnen alleen in het voordeel van de leerling ingebracht worden bij de eindbeslissing. We beklemtonen daarom het belang voor elke leerling om tot het einde van het schooljaar ernstig en met voldoende inzet aan de digitale contactmomenten, taken en opdrachten te blijven werken.

Wij kijken ook naar adviezen voor heroriëntering die de klassenraad eind vorig schooljaar of na het eerste semester formuleerde.

Wij gaan er vanuit dat wij elke leerling op het einde van het schooljaar een attest geven zoals dit ook de vorige jaren gebeurde. Uitgestelde beslissingen met bijkomende opdrachten of herexamens zullen alleen in uitzonderlijke omstandigheden opgelegd worden. Bovendien kan de klassenraad verplichte remediëringstrajecten naar het volgende schooljaar opleggen en/of adviezen in het kader van de verderzetting van de schoolloopbaan uitspreken.

20-04-2020

Taken en opdrachten tijdens de komende 2 weken

Aangezien beslist werd dat er vanaf nu ook nieuwe leerstof aangeboden zal worden, willen we dit op een zo overzichtelijk mogelijke manier organiseren. Uit de feedback die we mochten ontvangen, bleek dat werken met de digitale agenda de voorkeur heeft bij veel ouders en leerlingen.

We hebben een nieuw uurrooster ingeladen in de digitale agenda in Smartschool, waarin taken en opdrachten met de juiste deadline worden vermeld. U zal zien dat deze rooster volgens andere uren georganiseerd is: het begint om 9.00u en er wordt per half uur (30 minuten) gewerkt. Hou dus goed het startuur van elke les in de gaten!

Sommige lessen zijn digitale contactmomenten en dus verplicht op dat moment te volgen. Dit wordt duidelijk vermeld in het lesonderwerp én met het rode boekje (dat normaal gezien voor toetsen gebruikt wordt). Andere lessen zijn bedoeld om zelfstandig aan taken en opdrachten te werken. Ook
dit zal in het lesonderwerp staan. De deadlines van taken en opdrachten worden weergegeven met het gele boekje.

Voor sommige opdrachten zullen leerlingen nog verder worden doorverwezen naar het vaknieuws bij de verschillende vakken. Dit kan vanuit de schoolagenda door op lesmateriaal te klikken (het groene schoolbordje bij de schoolagenda).

Voor sommige vakken worden tot slot optionele taken en opdrachten aangeboden. Deze zijn niet verplicht, maar mogen uiteraard wel gemaakt worden. Om welke opdrachten het gaat, leest u ook in het lesonderwerp.

Om makkelijk te kunnen werken, print of bekijk je best de weekagenda in lijstweergave (vinken “start dag op een nieuw blad” af om papier te sparen).

Mochten er vragen zijn bij opdrachten of taken of bij het gebruik van de digitale agenda, aarzel niet om ons via een Smartschoolbericht te contacteren. Specifieke vragen over opdrachten kunnen aan de vakleerkracht gesteld worden, via het forum bij de vakken of via een bericht op Smartschool.

4-04-2020

De overheid heeft in een update van de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, alle meerdaagse schooluitstappen voor de rest van het schooljaar verboden. Dit betekent dat onze GWP’s naar Engeland, Parijs en Italië jammer genoeg niet kunnen doorgaan. We doen er alles aan om de financiële verliezen zo klein mogelijk te maken en het bedrag dat u reeds betaald heeft bij de eindafrekening terug te storten.

30-03-2020

Afgelopen vrijdag besliste de Nationale Veiligheidsraad om de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, te verlengen tot 19 april. Daarnaast geeft men nu al aan dat een verlenging met nog eens twee weken (tot 3 mei) mogelijk is. Voor de scholen brengt dit helaas niet de duidelijkheid waar alle leerlingen, ouders en leerkrachten op zitten te wachten. We zullen pas in de loop van de paasvakantie weten of we de lessen op 20 april mogen hervatten.

Wij zitten uiteraard niet stil en werken hard aan de voorbereiding van verschillende scenario’s. We zouden blij zijn als we na de paasvakantie onze leerlingen terug op school zouden kunnen zien, maar zullen er tegelijk voor zorgen dat we klaar zijn om na de paasvakantie via afstandsonderwijs verder te werken.

Voor de komende week betekent de beslissing van de Veiligheidsraad dat er niets verandert.

Laptops

Het is belangrijk dat al onze leerlingen maximaal gebruik kunnen maken van afstandsleren om te voorkomen dat ze achterop raken, zeker als de lessen na de paasvakantie nog niet hervat zouden kunnen worden en we ook nieuwe leerstof via afstandsleren zullen aanbieden. Wie thuis geen pc of laptop ter beschikking heeft om schoolwerk te kunnen maken, vragen wij met aandrang om heel snel contact op te nemen met de school.

Paasvakantie

De afgelopen weken zijn voor iedereen een spannende en stresserende periode geweest en de onzekerheid over het verdere verloop van het schooljaar maakt dat dit mogelijk nog niet meteen verandert. We willen al onze leerlingen dan ook aanraden om de paasvakantie echt vakantie te laten zijn en de tijd te nemen om uit te rusten en even afstand te nemen van schoolwerk. Onze leerkrachten zullen in de paasvakantie dan ook geen nieuwe taken en opdrachten opgeven en er zullen ook geen Smartschool Live-sessies doorgaan.

Examenperiode – einde schooljaar

We krijgen begrijpelijk heel veel vragen van leerlingen en ouders over het verloop van de laatste maanden van het schooljaar, de examens en de deliberaties. Momenteel is het jammer genoeg nog onmogelijk om daar definitieve informatie over te kunnen geven – ook wij moeten wachten op richtlijnen vanuit de overheid en het GO! We garanderen wel dat we, hoe het schooljaar verder ook zal verlopen, op zoek zullen gaan naar een oplossing die de slaagkansen van onze leerlingen niet in het gedrang brengt en we er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen hun schoolcarrière volgend schooljaar in een nieuw leerjaar zullen kunnen verderzetten.

24-03-2020

Opvang tijdens de paasvakantie

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de Vlaamse regering beslist dat alle vakantiekampen en jeugdwerking in de paasvakantie niet doorgaan. Ouders die in cruciale sectoren (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid en de distributie) tewerk gesteld zijn hebben daardoor mogelijk tijdens de paasvakantie geen opvang.

Stad Antwerpen wil hiervoor een oplossing uitwerken. Daarom is het nodig om goed te weten hoe groot de vraag is naar noodopvang in de paasvakantie. Via het formulier op https://cutt.ly/noodopvangpasen kan u aangeven of en wanneer u opvang voor uw kind(eren) nodig hebt tijdens de paasvakantie. Gelieve het formulier zo snel mogelijk in te vullen.

De stad verzamelt alle antwoorden en zal tussen maandag 30/03 en vrijdag 03/04 met u contact opnemen.

Alvast bedankt!

23-03-2020

Opvang

Op het vlak van opvang verandert er niets. Het advies is nog steeds om kinderen zo veel mogelijk thuis te laten, maar wij blijven op school opvang garanderen voor gezonde kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen en voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie, en dit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00u tot 15.00u en op woensdag van 9.00u tot 12.00u. Zieke kinderen blijven thuis.

Taken en opdrachten

Ook deze week zullen leerkrachten via Smartschool taken en opdrachten voorzien waaraan leerlingen kunnen werken. De werkwijze via het vaknieuws en de weekoverzichten blijft behouden. We sturen het weekoverzicht op maandagmiddag door en brengen hier doorheen de week geen wijzigingen meer in aan – op deze manier blijft het voor de leerlingen overzicht bewaard van waar ze doorheen de week aan kunnen werken.

We adviseren onze leerlingen om de aangeboden taken en opdrachten zo veel mogelijk te maken om het schoolse ritme niet te verliezen en de leerstof in te oefenen, maar weten zeer goed dat dat om allerlei redenen niet makkelijk is en hebben er begrip voor als dit niet lukt. De taken en opdrachten die leerkrachten in deze periode geven, tellen niet mee voor evaluatie. Huistaken en opdrachten die al voor de schorsing van de lessen opgegeven waren, maar een deadline hebben in deze periode of na de paasvakantie (vb. boekbesprekingen, onderzoekscompetenties, portfolio’s,…), worden wel geëvalueerd.

Rapport dagelijks werk 4

Onze leerlingen zullen op 30 april geen vierde dagelijks werkrapport krijgen. De cijfers die uw kind tot nu toe voor deze periode behaalde, zullen verrekend worden in zijn/haar totaalcijfer voor dagelijks werk en in het periodecijfer voor periode 5.

GWP’s en projectweken

We houden er ernstig rekening mee dat de GWP’s naar Italië (vertrek op 1 mei), Engeland en Parijs (allebei vertrek op 4 mei) jammer genoeg niet zullen kunnen doorgaan. We bekijken in overleg met de centrale diensten van de scholengroep hoe we de financiële verliezen zo veel mogelijk kunnen beperken.

Gratis internettoegang via Telenet Wi-Free

Voor leerlingen die thuis geen of beperkte internettoegang hebben, deelt Telenet vouchers uit waarmee ze kunnen connecteren op het Wi-Free-signaal. Als u graag zo’n voucher ontvangt, neem dan contact op met de school (via Smartschool, mail of telefonisch).

16-03-2020

Vanaf vandaag zijn de lessen geschorst. Er wordt door de school opvang georganiseerd, zoals we vrijdag reeds communiceerden, van 9.00u tot 15.00u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en van 9.00u tot 12.00u op woensdag. De school zal geopend zijn van 8.00u tot 16.00u (op woensdag tot 13.00u). Tussen 8.00u en 9.00u en 15.00u en 16.00u kunnen de kinderen terecht in de overdekte speelplaats of buiten op de speelplaats.

We openen vanaf morgen ook het OLC voor leerlingen die thuis niet over de mogelijkheid beschikken om aan digitale taken en opdrachten te werken. Het OLC zal voor maximaal 15 leerlingen tegelijk toegankelijk zijn om te kunnen voldoen aan de richtlijnen inzake hygiëne, afstand en ventilatie.

Schorsing van de lessen wil niet zeggen dat leerlingen niets te doen hebben in deze periode. Leerkrachten voorzien taken en opdrachten waar leerlingen aan kunnen werken. Het is belangrijk dat het schoolse ritme behouden blijft. Alle informatie over de taken en opdrachten waar leerlingen aan kunnen werken, vindt u op Smartschool bij het vaknieuws per vak.

13-03-2020

De overheid besliste zonet om vanaf morgen om middernacht de lessen in alle scholen op te schorten. Dit betekent dat de lessen morgen nog doorgaan volgens het normale lesrooster en ook de terugkeer van de leerlingen van 1 en 2 van hun GWP’s zal gebeuren zoals eerder gecommuniceerd.

Vanaf maandag 16 maart tot en met 3 april zullen we opvang voorzien. We bekijken morgen in de loop van de dag hoe we dit praktisch zullen organiseren en houden u via Smartschool op de hoogte.

11-03-2020

We vinden het ontzettend jammer, maar ook onze opendeuravond op vrijdag 20 maart gaat helaas niet door. We volgen hiermee de richtlijnen van de overheid rond het coronavirus.

Uitstel betekent echter geen afstel, en wel in tegendeel! We werken keihard om jullie op 20 maart een virtueel alternatief te kunnen bieden en jullie vanuit je virusvrije zetel kennis te laten maken met onze school. Daarnaast zoeken we snel een nieuwe datum om jullie in levende lijve te kunnen ontvangen.

Meer info volgt snel!