Actie 1212 – leerlingenraad

Wij hebben ons deze zomer misschien erg geërgerd aan al de regen, wel, in Afrika was er een immense droogte. Daaruit komt voort dat ze een enorme voedselcrisis meemaken, op dit moment. 1212 zamelt daarom geld bijeen om bijna 11 miljoen personen die in hongersnood en schaarste leven, aan voedsel te helpen.

Op vrijdagmiddag 9 september werd er in de overdekte speelplaats ‘1212’ op verschillende pagina’s getekend. De bedoeling was dat de cijfers tegen het einde van de middag bedekt zouden zijn met één euro-muntstukken.